Blagor iz črevesja

Sodobna znanost potrjuje staro vzhodnjaško modrost, da se bolezen poraja v črevesju. Kljub temu je to skorajda tabu tema. Zdravnik je nekoč pri pregledu pacienta redno vprašal, kako je z odvajanjem. Danes se o tistem »tam spodaj« skorajda ne govori. Črevesje v glavnem pojmujemo kot nekak »odvodni kanala, iz katerega prihaja vse kaj drugega kot blagor.

Knjižica »Blagor iz črevesja« odkriva, da je prav urejeno črevesje lahko pomemben vir življenjske moči. V osrednjem delu knjižice so namreč predstavljeni rezultati raziskav o izjemnem pozitivnem vplivu dobrih črevesnih bakterij na potek raznih bolezni. žal je teh v črevesju običajnega civiliziranca bistveno premalo.

Pri raziskovanju tega področja sem bil nemalo presenečen ob spoznanju, da skorajda ni bolezni, pri kateri dobre črevesne bakterije ne bi pomembno prispevale k ozdravitvi. Gre večinoma za rezultate raziskav na živalih. Kot ugotavljajo znanstveniki, je področje proučevanja črevesnih bakterij zanemarjeno (O’Hara, Shanan 2006), prepotrebnih kliničnih študij o njihovem zdravilnem učinku pa premalo. Kljub temu pa se je nad predstavljenim študijami vredno zamisliti.

V njih so uporabljali mlečnokislinske bakterije, Mret mikroorganizme, ki jih vsebujejo probiotični jogurti in druga probiotična čivila. Zakaj potemtakem ni novic, da bi si kdo z uživanjem jogurtov pozdravil raka, sladkorno bolezen, Parkinsonovo bolezen in druga težka obolenja? Verjetno gre za vprašanje koncentracije dobrih mikrobov, ki je v znanstvenih preizkusih večja kot pri probiotičnih jogurtih; pomembna se zdi tudi izbira ustreznih vrst dobrih bakterij in njihovih kombinacij, saj nimajo vse enakega vpliva na vse bolezni.

Posebne uspehe s kombiniranjem dobrih bakterij so dosegli Japonci z razvojem tehnologije EM (Efficient Microorganisms), na Danskem pa so z njihovo pomočjo razvili bio probiotike tipa EM, ki vsebujejo zelo veliko dobrih bakterij. Ti probiotiki so razvojni dosežek Erika Nielsena. V knjižici objavljam tudi nekaj pričevanj uporabnikov bio probiotikov EM Erika Nelsena. Pričevanja niso znanstveni dokaz o zdravstveni učinkovitosti nekega sredstva.

Poleg tega se nanašajo na problotike EM, kakršni so bili v prodaji pred desetletjem in so bili drugačni od sodobnih bio probiotikov EM. Objavljam jih (brez omembe njihovega komercialnega imena) le kot informacijo, ki je (upam) izziv za razmišljanje in nadaljnje raziskovanje možnosti krepitve s problotIld.

Preberite si brošuro Blagor iz črevesja